12 ، Shawwal ، 1445 ھ

Wie leidt het gezamenlijke gebed?

maandag, 13 november 2023  |   Leestijd: 3 minuten

Vraag:

Kunt u mij vertellen wie het meeste recht heeft om het gezamenlijke gebed te leiden?

Antwoord:

Samengevat heeft degene die het de meeste kennis heeft over de Fiqh van de salah en het grootste gedeelte van de Edele Koran uit zijn hoofd heeft geleerd de voorkeur om het gebed te leiden.

Het bewijs hiervoor is vrij duidelijk te vinden in de soenna van de Profeet ﷺ. Abu Masood al-Ansari heeft overleverd dat de Profeet ﷺ zei:

De mensen moeten in het gebed geleid worden door degene die de meeste kennis heeft van het Boek van Allah; als zij gelijk zijn in kennis van de Koran, dan door degene die de meeste kennis heeft van de Soennah.1

In tegenstelling tot wat er vaak gezegd wordt is "degene die de meeste kennis heeft van de Boek van Allah", niet degene die de Edele Koran het mooist kan reciteren, maar degene die het meest van het Boek van Allah heeft onthouden. Ik acht het essentieel voor de Imam van het Gebed om de regels over het gebed te kennen. Anders zou het mogelijk zijn dat hij een fout zou maken en het gebed van anderen onvolmaakt of helemaal ongeldig zou maken (wudu verbreken, een rak`ah missen, etc.).

Vele geleerden zeiden dat degene die meer kennis van fiqh heeft, het gebed moet leiden. Al-Nawawi zegt hierover het volgende:

Malik, al-Shafi'i en hun metgezellen zeiden dat degene die meer kennis van Fiqh heeft, voorrang moet hebben op degene die meer Koran kent, omdat wat hij nodig heeft van recitatie bekend is, maar wat hij nodig heeft van Fiqh misschien niet duidelijk is. Er kan zich tijdens het gebed een kwestie voordoen waarbij alleen iemand met volledige kennis van Fiqh in staat zal zijn om te weten wat het juiste is om te doen. 2

Ibn Qudamah al-Hanbali zei hierover het volgende:

Als één van hen meer kennis heeft over de regels van het gebed en de ander meer kennis heeft over andere zaken dan het gebed, dan moet degene die meer kennis heeft over het gebed voorrang krijgen.3

En God weet alles het beste.


  1. Sahih Muslim 673c
  2. Al-Minhaj bi Sharh Sahih Muslim 5/177
  3. Al Mugni


DenizTezcan.nl en alle aan DenizTezcan.nl gelieerde partijen zijn tegen geweld en alle overige illegale activiteiten. Iedereen die geweld of illegale activiteiten suggereert of promoot in de comments zal permanent worden verbannen.

Iets te delen?

Door op verstuur te klikken ga je akkoord met de privacy policy