12 ، Shawwal ، 1445 ھ

Een derde van de Koran in 1 minuut?

zondag, 12 februari 2023  |   Leestijd: 6 minuten

 

God de almachtige heeft ons vele gunsten gegeven, een van deze gunsten is Soera al Ikhlas. Soera al Ikhlas is een Soera dat door vele moslims wereldwijd wordt gememoriseerd en gereciteerd tijdens het gebed. Hoewel vele moslims het dagelijks reciteren kent een groot deel van hun de betekenis van deze Soera niet of bijna niet.

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ
ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ
لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ
وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ

Alhoewel het woord “Ikhlas” niet voorkomt in deze Soera wordt het toch Soera al Ikhlas genoemd. Waarom? Het woord Ikhlas betekent zuiveren, omdat deze Soera gaat over de eenheid van God en zijn eigenschappen, wordt deze Soera Ikhlas genoemd.

Gelegenheid van de openbaring

Onder welke omstandigheden werd deze Soera geopenbaard aan de heilige Profeet (moge vrede met hem zijn)? Volgens overleveringen werd dit hoofdstuk geopenbaard toen de afgodendienaars van Mekka aan de profeet vroegen: “Jij roept ons op om jouw God te aanbidden; maar wie is hij? Is jouw God van goud of van zilver? Hoe ziet hij eruit”. De heilige Profeet (moge vrede met hem zijn) komt hier niet direct op antwoorden en drie dagen later bracht de aartsengel Gabriël (moge vrede met hem zijn) Soera Ikhlas en daarmee het definitieve antwoord op hun vraag.

De deugden van deze openbaring

De heilige Profeet (moge vrede met hem zijn) heeft de Sahaba veel gezegd over Soera al Ikhlas. Hij (moge vrede met hem zijn) gaf aan hun een advies; als je enkel ‘s ochtends en avond drie maal Ikhlas, Falaq en Naas leest is dat genoeg voor jullie. 

Volgens een andere overlevering heeft de heilige Profeet (moge vrede met hem zijn) gezegd: "Is er iemand van jullie die niet in staat is om een derde van de koran in één nacht te reciteren?" Een van zijn toehoorders vroeg: "O Boodschapper van Allah! Wie is daartoe in staat?" De Profeet (moge vrede met hem zijn) zei: "Reciteer 'Zeg: Hij, Allah, is Eén! (Soera Ikhlas)”.

Interpretatie

Het eerste vers van deze Soera is een antwoord op de vraag van de afgodendienaars die vroegen naar de identiteit van God. Het gebod luidt: "Zeg: Hij, God, de Ene,"

Het begint met de Arabische term /huwa/ 'Hij', een voornaamwoord in de derde persoon enkelvoud en verwijst naar iets dat iedereen kent, maar dubbelzinnig is en waarmee geen enkele persoon geïdentificeerd mee kan worden, in tegenstelling tot de gebruikelijke verwijzing in de term eerste persoon enkelvoud.

Het is inderdaad een code die verwijst naar het feit dat Zijn heilige wezen buitengewoon verborgen is en dat geen menselijke gedachte of verbeeldingskracht het kan bevatten, hoewel de tekenen van Zijn Bestaan de wereld volledig hebben gevuld en duidelijker zijn dan alle overige dingen.

De term /ahad/ is afgeleid van /wahdah/, gebruikt als een bijnaam voor God en 'de Ene' betekent; de ziel; Hij die altijd één en alleen is geweest; of het ondeelbare; of Hij Die geen tweede heeft (om te delen) in Zijn Heerschappij, noch in Zijn Essentie, noch in Zijn eigenschappen.

In het volgende vers wordt naar een ander epitheton van die God verwezen: "Allah, de Eeuwige". 'Samad' betekent iemand die hoog of verheven is in de allerhoogste hoogheid, en een Heer bij wie men zich neerlegt, zijn toevlucht neemt tot, of behoefte heeft aan, of Iemand boven wie er niemand is, of Iemand die voortduurt, nadat Zijn wezens zijn omgekomen.

Het volgende vers verwerpt het het idee van de christenen en de heidense Arabieren die verklaarden dat God een kind had of een vader is. Het zegt: "Hij verwekt niet, noch wordt Hij verwekt" In tegenstelling tot de verklaring van degenen die in de Drie Eenheid geloven; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Christenen kennen Jezus (moge vrede met hem zijn) als de zoon van God: “de christenen noemen Christus de zoon van God. Dat is een gezegde uit hun mond; (hierin) imiteren ze slechts wat de ongelovigen van weleer plachten te zeggen. God's vloek zij met hen, hoe zij van de Waarheid zijn weggelokt!" Het vers ontkent alle materiële en delicate dingen die uit Hem voortkomen, of Hij, de Heilige Essentie, die uit elk materieel en delicaat ding tevoorschijn komt. God is te verheven dan dat iets uit Hem voortkomt, of dat Hij iets materieels of delicaats verwekt, noch wordt Hij verwekt uit iets materieels of delicaats

"En er is niemand zoals Hij". De term /kufw/ betekent oorspronkelijk 'gelijk vanuit positie en rang' en wordt dan ook gebruikt voor elke overeenkomst.

Kijkend naar dit vers, is de heilige essentie van God vrij van alle kwaliteiten of obstakels die schepselen (zoals wij mensen) hebben, en vrij van alle gebreken en beperkingen. Daarom is Hij Één in Essentie, in eigenschappen en in daden; en Hij is uniek in elk aspect.DenizTezcan.nl en alle aan DenizTezcan.nl gelieerde partijen zijn tegen geweld en alle overige illegale activiteiten. Iedereen die geweld of illegale activiteiten suggereert of promoot in de comments zal permanent worden verbannen.

Iets te delen?

Door op verstuur te klikken ga je akkoord met de privacy policy