12 ، Shawwal ، 1445 ھ

Is het betalen van een hoge Mahr de Soenna?

donderdag, 19 oktober 2023  |   Leestijd: 5 minuten

Vraag:

In mijn familie, en binnen onze cultuur is het gebruikelijk dat zeer grote bedragen (van hoger dan € 100.000,-), vastgoed, goud en autos wordt gevraagd als Mahr. Is dit volgens de Soenna? En is dit überhaupt toegestaan?

Antwoord:

Het huwelijk is een van de zegeningen van God en een van Zijn tekenen. God zegt in de Edele Koran daarover het volgende:

En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken. 1

God gebood voogden om huwelijken te regelen voor hen die onder hun hoede zijn. God zegt in de Edele Koran daarover het volgende:

En trouwt met hen uit jullie midden die nog vrijgezel zijn[...]. Als zij arm zijn zal God hen door Zijn goedgunstigheid rijk maken; God is alomvattend en wetend.2

Dat is vanwege het grote belang van het huwelijk. Maar sommige voogden (Wali) legden obstakels in de weg van het huwelijk, waardoor degenen die onder hun hoede waren in veel gevallen niet konden trouwen.  Dat komt omdat ze overdrijven wat betreft de Mahr, en enorme bruidsschatten eisen die een jonge man die wil trouwen zich niet kan veroorloven, zodat het huwelijk iets extreem moeilijks wordt voor veel van degenen die willen trouwen.

De Mahr is een recht dat aan de vrouw wordt gegeven, zoals bevolen door de islamitische wetgeving, als een uitdrukking van de wens van de man om met een vrouw te trouwen. God zegt in de Edele Koran daarover het volgende:

Geeft de vrouwen haar bruidsgiften als een schenking, maar als zij jullie uit eigen beweging iets ervan toestaan, gebruikt het dan met genoegen en voldoening.3

Dit betekent uiteraard niet dat de vrouw een product is dat verkocht kan worden. Het is juist een symbool van respect en een teken dat de echtgenoot bereid is zijn verantwoordelijkheden te nemen en zijn plichten te vervullen. In theorie bepaalt de Islamitische wetgeving geen bepaalde maximum voor de Mahr die niet overschreden mag worden, maar het moedigt wel aan om de mahr te verminderen en het eenvoudig te houden. 

De Heilige Profeet ﷺ zegt daarover namelijk onder andere:

Het beste huwelijk is het huwelijk dat het eenvoudigst is.

Het beste van mahrs is de meeste eenvoudigste.

Ook gaf Hij ﷺ in dat opzicht het beste voorbeeld, zodat een duidelijk begrip van de Islamitische principes in de samenleving zou worden geïmplanteerd en een geest van eenvoud zich onder de mensen zou verspreiden. Ibn Abbas (ra) heeft overleverd dat Ali ibn Abu Talib (ra) zei: 

Ik trouwde met Fatimah, (ra) en ik zei: 'O boodschapper van God, laat mij het huwelijk consumeren.' Hij zei: 'Geef haar iets.' Ik zei: 'Ik heb niets.' Hij zei: 'Waar is jouw Hutami-harnas?' Ik zei: 'Die is bij mij.' Hij zei: 'Geef het aan haar'.4

Ook zegt Imam ibn Taymiyya het volgende hierover:

Wie eraan denkt om de Mahr van zijn dochter te verhogen en meer te vragen dan de dochters van de Boodschapper van God ﷺ kregen - terwijl zij in alle opzichten de beste vrouwen van deze wereld waren - is een onwetende (Jahil). [...] Dit geldt zelfs als iemand welgesteld is en het zich kan veroorloven. Wat betreft degene die arm is, hij zou geen mahr moeten geven die groter is dan hij zich kan veroorloven zonder enige ontbering. 

En:

De woorden van Imam Ahmad ibn Hanbal impliceren dat het Mustahabb is dat de bruidsschat vierhonderd dirham bedraagt. Dit is de correcte opvatting in gevallen waarin de man het zich kan veroorloven. Het is Mustahabb om dit bedrag te betalen en niet meer.

Het is dus duidelijk dat wat mensen tegenwoordig doen, het verhogen van de Mahr en het overdrijven daarmee, iets is dat tegen de Islamitische wetgeving ingaat. De wijsheid achter het verlagen van de mahr en het niet verhogen ervan is duidelijk: Dit maakt het makkelijker voor mensen om te trouwen, zodat ze er niet van worden afgeleid, wat zal resulteren in allerlei morele en sociale corruptie.

Mijn advies is daarom maximaal vierhonderd dirham (ongeveer 135 Zilveren riyals) — dat wil zeggen 1350 gram zilver — aan te bieden als Mahr.  Op dit moment is 1350 gram zilver € 945 waard.

En God weet alles het beste.


  1. Soera ar-Roem 30:12
  2. Soera an-Noer 24:32
  3. Soera an-Nisa 4:4
  4. an-Nasai 3375


DenizTezcan.nl en alle aan DenizTezcan.nl gelieerde partijen zijn tegen geweld en alle overige illegale activiteiten. Iedereen die geweld of illegale activiteiten suggereert of promoot in de comments zal permanent worden verbannen.

Iets te delen?

Door op verstuur te klikken ga je akkoord met de privacy policy